Nje karavan per sfidat sociale! Nje caravan per fuqizimin tuaj!

Koha e implementimit: Janar – Qershor 2018

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të komuniteteve lokale, shkollave dhe OSHC-ve vendore, duke punuar në nivel komunitar, për parandalimin e shfaqeve te radikalizimit dhe ekstremizmit te dhunshëm.

Kjo iniciativë është një projekt pilot në 7 shkolla të Bashkisë së Cerrikut, për të inkurajuar partneritete midis shkollave, mesuesve, familjeve, aktivistëve të rinj, organeve të arsimit, qeverisjes lokale dhe komunitetit lokal si katalizatorë socialë të kohezionit dhe zhvillimit të komunitetit, për të zbuluar dhe reaguar në mënyrë efikase ndaj intolerancës, radikalizimit dhe parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm.

Ky project mbeshtet zbatimin e strategjisë kombëtare për parandalimin shfaqeve te ekstremismit te dhunshem dhe radikalizmit në zonen e elbasanit, duke krijuar një masë mesuesish lokalë me kompetenca të përmirësuara në adresimin e ceshteve të parandalimit të ekstremizmit te dhunshem & radikalizmit

snip 20180428221033

 

Kliko për të parë videon

Kliko për të parë videonsnip 20180428221143


 

Materiale burimore per parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit te mundshem

Publikuar Manual trajnimi Pjesa I

Publikuar Manual trajnimi Pjesa II

Publikuar Manual trajnimi Pjesa III

Raport nga Profesor Peter R.Neumann

Puna me familjet dhe ruajtja e femijeve nga radikalizmi

Si te bashkepunojme me organizatat fetare dhe komunitetet brenda qasjes lokale ndaj radikalizimit

Forcimi i qendrueshmerise se komunitetit ndaj polarizimit dhe radikalizimit

Nga lufta drejt parandalimit të radikalizmit përmes arsimimit

Mbi Grupet sociale 1

Ndikimi i grupit social 2

Praktika premtuese ne angazhimin e te rinjve per paqe siguri dhe cve

Manual Trajnimi-Parandalimi i Ekstremizmit te dhunshem

Masat parandaluese daneze dhe strategjitë e de-radikalizimit Modeli Aarhus

Radikalizimi i të Rinjve si shqetësim në rritje për politika Anti-terrorizëm

Rinia dhe ekstremizmi i dhunshem

Rreth OPEN DOORS

Qendra Open Doors, krijuar ne Nentor 2011, ka per mision krijimin dhe forcimin e urave të bashkëpunimit në fushat e kulturës, zhvillimit ekonomiko-social, krijimit të një klime me shkëmbime të lira idesh dhe projektesh dhe në bashkëpunimin mes shoqërive civile, me qellim promovimin të kontakteve People to People në rajonin e Mesdheut.

Lajmet e fundit

06 Maj 2018
06 Maj 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018
22 Prill 2018

Kontakt

  + 355 42 2245552

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Rr. "Frederik Shiroka", pallatet Hoxholli, kati i poshtëm, Tirana, Shqipëri

Na ndiqni